Snart kommer Centralbron att behöva renoveras och då har vi ett viktigt val att göra. Vi vill investera i framtiden genom att bygga Centraltunneln, som därmed ersätter Centralbron och blir en ny hållbar trafiklösning under vattenytan. Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna.

 

Centraltunneln kommer att återskapa stadens forna glans, ge nytt liv till en bortglömd del av Stockholm och göra det möjligt för fler att ta del av vår vackra vattenstad.

 

Vad väljer du? 

Skriv under uppropet för Centraltunneln - du också!

 

Varför behövs Centraltunneln?

 

 Trafiken på Centralbron flyttas till en tunnel under vattenytan​

Förbättrad stadsmiljö och luftkvalitet – vid Slussen, Gamla Stan och Centralen

Mindre köer i Stockholms innerstad när trafiken leds om och effektiviseras

 

Plats för nya promenad- och cykelstråk vid vattnet

  Återskapande av Stockholms hjärta – ett av stans finaste områden

 
 
 

Jämförelse - Centralbron vs. Centraltunneln

 

Centraltunneln kommer att göra det möjligt att flytta den nuvarande trafiken på Centralbron under vattenytan så att den inte längre syns och stör de omkringliggande områdena som idag. Stadsmiljön vid Gamla Stan, Slussen och Centralstationen kommer att kunna förbättras markant och vi får möjlighet att återskapa stadens forna glans. När Riddarholmskanalen kan öppnas upp igen ger vi dessutom nytt liv åt ett bortglömt område vid vattnet som kan bli ett av Stockholms finaste promenad- och cykelstråk.

 

Vad är Centralbron?

 

Centralbron är en vägförbindelse över vattnet i centrala Stockholm som sträcker sig från Norralänken och ansluts till Södra Länken. Förbindelsen utgörs av Klarastrandsleden, Centralbron och Söderledstunneln. På Centralbron finns tre körfält i vardera riktningen som trafikeras av bilar, bussar, motorcyklar och lastbilar. ​ ​ 

 Varje dag passeras bron av cirka 130 000 bilar, bussar och lastbilar.

Skriv under uppropet för Centraltunneln - du också!

Varför borde vi ersätta Centralbron genom att bygga Centraltunneln?

 

Centraltunneln gör det möjligt att flytta den tunga trafiken genom Stockholm under vattenytan. Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. När utsläppen från trafiken blir kontrollerade kommer både luftkvaliteten och framkomligheten i området att förbättras markant. Med en modern och välplanerad trafiklösning, som är anpassad efter morgondagens behov, kommer vi att kunna leda om trafiken och minska de återkommande köerna genom Stockholms innerstad.

Fordonen som passerar Centralbron släpper ut tonvis med CO2 och miljöfarliga partiklar varje dag

Skriv under uppropet för Centraltunneln - du också!

VAD VI VILL ÅSTADKOMMA

En modern och hållbar trafiklösning för framtiden

Centraltunneln gör det möjligt att flytta den tunga trafiken genom Stockholm under vattenytan. Med en modern och välplanerad trafiklösning, som är anpassad efter morgondagens behov, kommer vi att kunna leda om trafiken och minska de återkommande köerna genom Stockholms innerstad.

Förbättrad luftkvalitet, framkomlighet och stadsmiljö

Stadsmiljön i Gamla Stan påverkas till stor del av trafiken på Centralbron. Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. När utsläppen från trafiken blir kontrollerade kommer både luftkvaliteten och framkomligheten i området att förbättras markant.

Återskapa ett av Stockholm finaste områden

När den tunga trafiken flyttas från Centralbron till Centraltunneln kan en av Stockholms finaste områden återskapas. Riddarholmskanalen, som ligger mellan Gamla Stan och Riddarholmen, kan öppnas upp och bli ett nytt promenadstråk vid vattnet genom stan. Det kommer att återskapa stadens forna glans, ge nytt liv till en bortglömd del av Stockholm och göra det möjligt för fler att ta del av vår vackra vattenstad.

Skriv under uppropet för Centraltunneln - du också!

Har du några frågor eller vill du komma i kontakt med våra talespersoner? 
Maila oss på 
info@centraltunneln.se

  • Besök oss på Facebook
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now